Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα  “Ερευνώντας και προσαρμόζοντας το μοντέλο παρέμβασης αλληλεπίδρασης ενηλίκου Abult interactive Style Intervention σε παιδιά με αυτισμό που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία στην Αττική, στην Ελλάδα”, το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και εγκρίθηκε δια του Φ.15/53/27750/Δ1/19-2-2015 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών σε θέματα αυτισμού και η αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων. Οι Εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της ημεδαπής και της αλλοδαπής (Erasmus+).