Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία υπέγραψαν Σύμβαση Εταιρικής Σχέσης με το σχολείο Polyvalente d?Αpplication Boursault στο Παρίσι.

img_5419

Για να δείτε τη σύμβαση πατήστε boursault-greek-gr.