Μετεωρολογικός σταθμός Oracle Raspberry pi

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε ένα παγκόσμιο έργο με τίτλο Oracle Raspberry pi Weather Station for Schools. Το έργο αυτό ενώνει τις προσπάθειες 1000 σχολείων σε ένα διεθνές επιστημονικό πείραμα που στόχο έχει τη δημιουργία Μετεωρολογικών Σταθμών σε κάθε ένα από αυτά τα σχολεία βασισμένων στο Raspberry Pi .

Ο σταθμός Raspberry Pi είναι μια κατασκευή του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος “Raspberry Pi Education Foundation“. Έχει αναπτυχθεί με τη χορηγία της εταιρείας Oracle και ο εξοπλισμός έχει διανεμηθεί δωρεάν σε 1.000 σχολεία σε όλο τον κόσμο. Ο εξοπλισμός ήρθε στο σχολείο μας το Πάσχα και ξεκίνησε αμέσως η διαδικασία κατασκευής του μετεωρολογικού σταθμού. Ο προγραμματισμός και η ολοκλήρωση του σταθμού θα πραγματοποιηθεί το επόμενο σχολικό έτος. Μόνο τα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν ολοκληρώσει τους μετεωρολογικούς σταθμούς επειδή έλαβαν τον εξοπλισμό νωρίς, τα σχολεία από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουμε θα εγκαταστήσουμε τους σταθμούς στο χώρο του σχολείου το επόμενο σχολικό έτος.

Παράλληλα, το επόμενο σχολικό έτος και μετά την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί η διάχειση της γνώσης που αποκτήθηκε μέσα από αυτό το έργο και στους μαθητές των άλλων τάξεων. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη διαδικασία συναρμολόγησης του σταθμού.

meteo1

 

meteo2

meteo3