20Ιούν
2018

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Για πρόσβαση στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στα κριτήρια αξιολόγησης πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για πρόσβαση στον πίνακα κενών των Πειραμαρτικών Σχολείων πατήστε Πίνακας κενών