26Ιούν
2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Προκηρύσσονται για το σχολικό έτος 2018-19 δύο (2) θέσεις για φοίτηση μαθητών στην Δ’ τάξη Τριθεσίου.

Οι μαθητές θα διδαχθούν τον κύκλο μαθημάτων της Δ’ τάξης.

Η κατάθεση αιτήσεων για συμμετοχή στη Συμπληρωματική Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τις 3 – 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 – 13:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 9:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης