28Ιούν
2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΕΠ.Ε.Σ. ΡΑΛΛΕΙΩΝ Π. Δ. Σ.

Για πρόσβαση στον Πίνακα Κατάταξης πατήστε ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΔΣ_Αξιολογικός πίνακας_2018