23Μαΐ
2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-18

Για πρόσβαση στους πίνακες των υποψηφίων μαθητών για την κλήρωση της Α’ δημοτικού επιλέξτε παρακάτω:

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ