ΤΙΤΛΟΣ: ?CLILing History: A Visual Trip to the Paths of Mythology?

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Μαρία Ρέλλια, Εκπ/κός ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας)

ΤΑΞΗ/ΤΜΗΜΑ: Γ2

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2016-17

 

Η μέθοδος CLIL (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας), που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως γενικός όρος από διάφορους ερευνητές και επαγγελματίες, αναφέρεται σε εκείνα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία μια άλλη γλώσσα, διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών, χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας τους. Σήμερα, η μέθοδος αυτή έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και η εφαρμογή της έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε τάξεις όπου οι μαθητές δεν είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας της κοινότητας.

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL στην Γ? τάξη Δημοτικού, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας/Μυθολογίας στην Αγγλική γλώσσα. Οι σχετικές διδασκαλίες θα σχεδιάζονται, σταδιακά, από την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του τμήματος, με προσαρμογή του αντίστοιχου υλικού στο σχολικό εγχειρίδιο των μαθητών. Βασικοί στόχοι είναι η εκμάθηση ενός σχολικού αντικειμένου με χρήση τεχνολογίας και άλλων πηγών πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο και η βελτίωση του επιπέδου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι οκτώ (8) μήνες, καθ? όλο το σχολικό έτος 2016-17 και η διδασκαλία θα αφορά σε μία (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα. Θα γίνεται χρήση εργαλείων WEB 2.0 για την παραγωγή και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και σχετικών οπτικοποιημένων αποσπασμάτων (videos) από το διαδίκτυο. Η μέθοδος εργασίας θα είναι ομαδοσυνεργατική, οι μαθητές δηλαδή θα εργάζονται σε μικρές ομάδες για την παραγωγή του υλικού και την εκπόνηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Εμφανώς, η εν λόγω διδασκαλία θα έχει χαρακτήρα διαθεματικό αφού σε αυτή εμπλέκονται η Ιστορία/Μυθολογία, η Γλώσσα, η Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), η Πληροφορική / ΤΠΕ, τα Εικαστικά.

Για να μπείτε στο blog του CLILing Mythology πατήστε εδώ