ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Α-Β-Γ-Δ ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Αδελφοποίηση σχολείων. Αδελφοποίηση του Μονοθεσίου των Ραλλείων ΠΔΣ με το Μονοθέσιο Σχολέιο Καρκιναγρίου Ικαρίας.