ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2016-17

 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΛΑΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ

ΡΕΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’, Β’ ΚΑΙ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΑ ΚΟΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 ΨΗΦΙΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΤΣΟΠΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΙΚΕΛΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΜΑΡΑΘΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ)