ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟ ΛΕΞΙΚΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ E-M@TI-ON και λόγω των  επικείμενων εκπαιδευτικών επισκέψεων στο εξωτερικό, θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός πολύγλωσσου λεξικού που στόχο έχει τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών από τις 6 χώρες που συμμετέχουν.

Για πρόσβαση στο πολύγλωσσο λεξικό πατήστε εδώ