ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

 

         Για να δείτε τους τελικούς πίνακες υποψηφίων για την κλήρωση πατήστε

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ