Εισαγωγή παιδιών στην Α' Δημοτικού

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στην A’ Δημοτικού γίνεται με ΚΛΗΡΩΣΗ.