Σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική Ευρώπη η απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη για την ομαλή ένταξη του μαθητή στον αυριανό ρόλο του ευρωπαίου πολίτη αλλά και στην αγορά εργασίας. Η εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας κρίνεται λοιπόν αναγκαία εφόσον η Γαλλική Γλώσσα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος θα έχει σαν στόχο να αναπτύξουν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές τις γνώσεις τους πάνω στη Γαλλική Γλώσσα, να αποκτήσουν περαιτέρω επικοινωνιακές δεξιότητες από αυτές που διδάσκονται στην τάξη, να ευαισθητοποιηθούν πάνω στον γαλλικό πολιτισμό (ιστορία, τέχνη, κινηματογράφος, μουσική κ.α.) και στις συνήθειες της γαλλικής καθημερινότητας καθώς επίσης και να καλλιεργήσουν την διαπολιτισμική τους συνείδηση. Ο Όμιλος θα λειτουργήσει με το σύστημα Διδασκαλίας και Αξιολόγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) και οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία, αν το επιθυμούν, να παρουσιαστούν στις εξετάσεις επιπέδου Α1.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Δ΄, Ε΄, ΣΤ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αναστασία Κοράκη (Δευτέρα 13:20 ? 15:00)