Μέσα από διαδραστικές ιστορίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια, ψηφιακή αφήγηση, περιήγηση σε εικονικά μουσεία, video, τραγούδια και άλλες πολλές ψηφιοποιημένες δραστηριότητες, οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα αξιοποιώντας τις δομές της Αγγλικής γλώσσας. Στόχος είναι η  εξοικείωση των μικρών μαθητών με την Αγγλική Γλώσσα,  η βελτίωση της γλωσσικής τους ικανότητας, η  χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η ομαδοσυνεργατικότητα για την παραγωγή και την πρόσληψη λόγου.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν:  Α’,  Β΄, Γ΄, Δ΄

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Μαρία Ρέλλια (Δευτέρα, 13.20-15.00)