Η ρητορική αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου, διδάσκει ευγλωττία, συλλογισμούς και επιχειρήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης, αποτελώντας έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας του λόγου μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα.

Σκοπός του ομίλου, υπό αυτό το πρίσμα, είναι οι μαθητές να  προσεγγίσουν, να διδαχθούν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική των επιχειρημάτων στοχεύοντας πάντα στην παραγωγή προφορικού λόγου υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, οι μαθητές αναμένεται να καλλιεργήσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες, να εξοικειωθούν με τεχνικές λόγου και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο κοινό. Ταυτόχρονα σκοπός είναι να μάθουν να συνεργάζονται, να σέβονται δημιουργικά την ετερότητα και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της έρευνας και της ενημέρωσης.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ομάδας σχολικής διαμεσολάβησης που θα απαρτίζεται από μαθητές του σχολείου μας οι οποίοι θα αναλαμβάνουν την επίλυση προβλημάτων στις διαπροσωπικές τους σχέσεις .

Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμούμε ότι οι αγώνες επιχειρηματολογίας και ρητορικών αγωνισμάτων θα είναι μια δημιουργικά ευχάριστη δραστηριότητα.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν:  Δ΄, Ε΄, ΣΤ’

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κωνσταντίνα Αναγνωστοπούλου, Κατερίνα Παπασιμάκη  (Τρίτη 14:10 ? 15:30)