Την προηγούμενη σχολική χρονιά, η προσπάθεια εισαγωγής των μαθητών στο Αρχαίο Δράμα ξεκίνησε με τη γνωριμία τριών έργων, ένα από κάθε Τραγικό, ως μέσο μύησης στην Αρχαία Τραγωδία, στην οποία πάντα ο άνθρωπος ανατρέχει για να βρει διαχρονικές απαντήσεις σε πανανθρώπινα ερωτήματα. Η συγκέντρωση, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αρχαίο δράμα και ο βαθύς, αυθόρμητος σεβασμός που επέδειξαν οι μαθητές στην τελική παράσταση, μας οδηγεί φέτος στο να επιχειρήσουμε τη μελέτη σε βάθος ανεβάζοντας μία ολόκληρη Τραγωδία, η οποία θα επιλεγεί με κριτήριο τις δυνατότητες και το ενδιαφέρον των μαθητών. Ο στόχος της επαφής με ένα τόσο σπουδαίο είδος τέχνης, αφορά στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων καθώς επίσης και στην προσωπική έκφραση των μαθητών.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Δ’ , Ε΄, ΣΤ’
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαρία Δεβελέγκα, Μαρία Μιχαηλίδου (Παρασκευή, 13.20 – 15.00)