Ο κλασικός αθλητισμός συνιστά ένα πλαίσιο  μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να ασκήσει το σώμα του και παράλληλα να καλλιεργήσει τις ψυχοπνευματικές δυνατότητές του διαμορφώνοντας έναν ισχυρό χαρακτήρα.

Στόχος του Ομίλου Κλασικού Αθλητισμού είναι τα μέλη του να γνωρίσουν τη βασική τεχνική των αγωνισμάτων του στίβου και να ασκηθούν στις  ιδιαίτερες δεξιότητες που αυτά απαιτούν (δρομικές, αλτικές και ριπτικές) καθώς επίσης και να αναπτύξουν τις φυσικές τους ικανότητες (ταχύτητα, χρόνος αντίδρασης, ευκινησία, συναρμογή).  Παράλληλα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν ψυχικές δεξιότητες, όπως αυτοεκτίμηση, αυτοαντίληψη, αυτοπεποίθηση, θέληση, υπομονή και θάρρος.  Να αναπτύξουν ηθικές αρετές, όπως υπευθυνότητα, τιμιότητα, αυτοσεβασμό και σεβασμό για τους άλλους. Και τέλος, να αποκτήσουν θετική στάση ως προς το φυσικό περιβάλλον, την άσκηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο του Ομίλου, τα παιδιά θα συμμετέχουν σε αθλητικές συναντήσεις εντός ή εκτός σχολικής μονάδας.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Β’, Γ’, Δ’, Ε’, Στ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ματίνα Μαράθου (Πέμπτη 14:10-15:30)