Η ρομποτική πέρα από μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα παιδιά είναι και ένα εργαλείο μέσα από το οποίο οι επιστήμες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Πληροφορικής (STEM), προσεγγίζονται με ένα διεπιστημονικό τρόπο βρίσκοντας ταυτόχρονα και αναφορές στην Τέχνη (STEAM). Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων – δοκιμή και πειραματισμός-, η καινοτομία, η διαχείριση έργου, η αλγοριθμική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Η σύνθεση της εργαστηριακής ομάδας του Ομίλου δεν θα υπερβαίνει τα 15 άτομα, και απευθύνεται σε μαθητές που φοιτούν στη Δ, Ε΄ και Στ’. Ο αριθμός αυτός προτείνεται λόγω της φύσης του αντικειμένου και των διαθέσιμων ρομποτικών πακέτων. Ο Όμιλος τα τελευταία έξι έτη έχει συνεχή παρουσία σε Εθνικούς Διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που συνδέονται με τους σκοπούς του, συνεργασίες με Μουσεία –δράση 2017-2018 «Διαδραστικό Βαλίτσα του Θεόφιλου» για τα 100 χρόνια ΜΝΕΠ-, ομίλους σχολείων όπως το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά και το Πειραματικό Γυμνάσιο των Αγ. Αναργύρων. Οι καινοτόμες δράσεις-συνεργασίες που θα συνδέονται με το σχολικό και κυρίως με το κοινωνικό γίγνεσθαι, θα επεκτείνονται και θα παρουσιάζονται τόσο εντός του σχολείου όσο και σε δράσεις εκτός σχολείου όταν αυτό απαιτείται (2018: Athens Science Festival, Spoudase Festival, Βραδιά του Ερευνητή, Athens Mini Maker Faire 2017 συνέδριο- έκθεση Roboesl 2016 και Science Festival 2017 στη Φινλανδία.)

Σημαντικές δεξιότητες για τη συμμετοχή στον όμιλο θεωρούνται 1. Το ομαδικό πνεύμα, και 2. Η πολλή καλή γνώση του Scratch.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Δ’, Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αγγελική Θεοδόση (Πέμπτη 14:10- 15:30)