Η ρομποτική πέρα από μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα παιδιά είναι και ένα εργαλείο με το οποίο οι επιστήμες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Πληροφορικής (STEM), προσεγγίζονται με ένα διεπιστημονικό τρόπο βρίσκοντας ταυτόχρονα και αναφορές στην Τέχνη (STEAM).

Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως είναι η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή και πειραματισμός, αξιολόγηση), η καινοτομία, η διαχείριση έργου (διαχείριση χρόνου, κατανομή έργου και πόρων κ.α.), η αλγοριθμική, αναλυτική και συνθετική σκέψη.  Η σύνθεση της εργαστηριακής ομάδας του Ομίλου δεν θα υπερβαίνει τους 15 μαθητές, στο ηλικιακό φάσμα 9-12 ετών (μαθητές που φοιτούν στη Δ,  Ε΄ και  Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου). Ο αριθμός αυτός προτείνεται λόγω της φύσης του αντικειμένου και των διαθέσιμων ρομποτικών πακέτων. Ο Όμιλος τα τελευταία έξι έτη έχει συνεχή παρουσία σε Εθνικούς Διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που συνδέονται με τους σκοπούς του. Καινοτόμες δράσεις-συνεργασίες που θα συνδέονται με το σχολικό και κυρίως με το κοινωνικό γίγνεσθαι, θα επεκτείνονται και θα αναδεικνύονται τόσο εντός του σχολείου όσο και σε δράσεις εκτός σχολείου όταν αυτό απαιτείται (2016-2017 συνέδριο- έκθεση Roboesl 2016 και Athens Mini Maker Faire 2017, στην Αθήνα,  Science Festival 2017 στη Φινλανδία). Δεν προβλέπονται μετακινήσεις στο εξωτερικό για τα παιδιά.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Δ’, Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Αγγελική Θεοδόση (Πέμπτη  14:10- 15:30)

 

 

 

Το blog του ομίλου μας

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής

2η Θέση στην κατηγορία Open.

Η Ομάδα Space Travelers του Ομίλου Ρομποτικής (Σίμου Παναγιώτα (Ε2), Πάνος Ιάσονας (Ε-Στ), Ρενιέρης Ευάγγελος (Στ1)) με προπονήτρια την εκπαιδευτικό Πληροφορικής Αγγελική Θεοδόση κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Open στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2014.