Είναι κοινώς αποδεκτό ότι τα μαθηματικά είναι από τα σημαντικότερα μαθήματα που προσφέρονται στους μαθητές του δημοτικού, και όχι μόνον, σχολείου. Αν και το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν βασικές μαθηματικές δεξιότητες, εντούτοις έρχονται σε επαφή με δύσκολες έννοιες (π.χ. συμμετρία, αναλογίες, ποσοστά) οι οποίες είναι θεμελιώδεις για ένα πλήθος επιστημών όμως παρουσιάζονται αποσπασματικά χωρίς να φαίνεται η σύνδεση μεταξύ τους, αλλά και μεταξύ των άλλων επιστημονικών αντικειμένων.

Ο Όμιλος μαθηματικής σκέψης, που λειτουργεί ήδη τρεις χρονιές, έχει σαν κύριο στόχο να προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να σκέφτονται λογικά και να δουν κάποιες εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή. Εν κατακλείδι σκοπός του Ομίλου είναι να συνδέσει τις γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία με πραγματικά προβλήματα που συνδέονται με εφαρμογές στη σύγχρονη επιστήμη, την τεχνολογία και κατ΄ επέκταση στο μελλοντικό χώρο εργασίας…

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Ιωάννης  Κοτσιώλης (Τρίτη 14.10- 15.30)