Συμπληρώνοντας 5 έτη δημιουργικής παρουσίας, ο Όμιλος Εικαστικών Ραλλείων συνεχίζει να ενισχύει την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών μέσα από τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης, σε άμεση σύνδεση με το σύγχρονο ελληνικό γίγνεσθαι και σε αγαστή συνεργασία με φορείς/ιδρύματα Τέχνης-Πολιτισμού. Για την καλλιτεχνική δράση του Ομίλου κατά το σχολικό έτος 2016-2017, επισημαίνονται τα παρακάτω:
1. Η ανάπτυξη της δράσης των μελών του Ομίλου προτείνεται σε 1 δίωρο την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2. Η επιλογή των μελών του Ομίλου από όλες τις τάξεις της σχολικής μονάδας ή από μονάδα της ευρύτερης περιοχής (όπως η φοίτηση μαθήτριας από το γειτονικό 35ο Δ.Σ. μετά από πρόταση εκπαιδευτικών στον Όμιλο το 2015-2016), σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας που ορίζεται από τους κανονισμούς, θα πραγματοποιηθεί με παιδαγωγικά-καλλιτεχνικά κριτήρια, μετά από πρόταση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού και σε άμεση συνεργασία με το ΕΠΕΣ του Σχολείου.
3. Η ενασχόληση των μελών θα αφορά θεματικές ενότητες από το χώρο της Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής, μετά το 19ο αιώνα. Θα υπάρξει δε πρόταση για κύκλους επισκέψεων του Ομίλου σε φορείς/ιδρύματα Τέχνης και Πολιτισμού, ύστερα από συνεργασία με το Σχολείο και του Γονείς & Κηδεμόνες των παιδιών του Ομίλου.
4. Οι δράσεις των μελών του Ομίλου θα παρουσιάζονται στο σχολικό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον.
5. Η συλλογή αξιολογικού υλικού από τα μέλη του Ομίλου, ως ανατροφοδότηση που αφορά στα άτομα και τη διδακτική και καλλιτεχνική προσέγγιση θα πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με επιστημονικά εργαλεία συλλογής πληροφοριών.
6. Για τις ανάγκες λειτουργίας του Εικαστικού Ομίλου (μέσα και υλικά για την καλλιτεχνική εργασία των παιδιών), τη φροντίδα αναλαμβάνει η υπεύθυνη εκπαιδευτικός σε άμεση συνεργασία με το Σχολείο και τα μέλη του Ομίλου.

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Α’, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ’
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ερμιόνη Δελή (Πέμπτη, 14.15-15.30)

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (1)

Δείτε την ιστοσελίδα του ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΔΩ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (1)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (2)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (3)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (4)