Ο Όμιλος Σκακιού και Λογικομαθηματικής σκέψης αξιοποιεί την εκπαιδευτική δυναμική του κορυφαίου πνευματικού παιχνιδιού, αναπτύσσοντας δεξιότητες συγκέντρωσης, επίλυσης προβλήματος, στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης.

Τα παιδιά εξασκούνται σε απλές και σύνθετες μαθηματικές έννοιες όπως τα αριθμητικά και γεωμετρικά μοτίβα, οι συντεταγμένες και οι έννοιες της καθετότητας και της παραλληλίας ενώ παράλληλα διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται, παίζοντας.

Η μάθηση μέσω παιχνιδιού αναγνωρίζεται ως η διδακτική αξία του σκακιού.

Το σκάκι, σύμφωνα με επίσημη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας, από τον Ιούνιο του 2014 εντάσσεται ως διδακτικό αντικείμενο στη Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Δημήτρης Ράμμος (Δευτέρα 13.20 – 15.00)