Η διδακτική μέθοδος steam αποτελεί παγκοσμίως μια σύγχρονη εκπαιδευτική πρόταση η οποία προσεγγίζει την μάθηση μέσω διαθεματικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν συνδυαστικά και αθροιστικά τις γνωστικές περιοχές των Φυσικών Επιστημών (Science), των Νέων Τεχνολογιών (Technology) , της Μηχανικής και της Αρχιτεκτονικής (Engineering), των Τεχνών (Arts) και των Μαθηματικών (Mathematics). Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην ανακαλυπτική μάθηση ενισχύοντας και ενθαρρύνοντας την αυτενέργεια, την δημιουργική περιέργεια και την εφευρετικότητα. Μέσα από τις δραστηριότητες του Ομίλου, την καθοδηγούμενη έρευνα  και το στοχευμένο, παιδαγωγικό παιχνίδι, αναμένεται να αναπτυχθούν στα συμμετέχοντα μέλη  σημαντικές δεξιότητες όπως η κριτική και συνδυαστική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα.

  • Τι είναι το μαύρο Θέατρο;
  • Πώς φτιάχνονται έργα τέχνης με υλικά καθημερινότητας;
  • Τι θα έκανε κάποιος αν του ζητούσαν να κατασκευάσει ένα ψηφιακό μουσείο;
  • Πώς μπορούν να ξεπηδούν τρισδιάστατα αντικείμενα μέσα από ένα χαρτί;
  • Τι δουλειά έχει ένας μαθηματικός στην κουζίνα;
  • Πώς θα μπορούσε κάποιος να κατασκευάσει έναν καταπέλτη;
  • Ζωντανεύουν οι εικόνες;

Τα μέλη του Ομίλου επιστημών, τεχνολογίας και καινοτομίας  STEAM των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών, θα κληθούν να απαντήσουν και να θέσουν οι ίδιοι τέτοιου τύπου ερωτήματα. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουν κατά την διάρκεια της χρονιάς να αναπτύξουν ιδέες για την δημιουργία μιας δικής τους εφεύρεσης! Βασική προϋπόθεση για την  συμμετοχή είναι η επιθυμία για νέες ανακαλύψεις!

Όσοι μαθητές και όσες μαθήτριες επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Όμιλο επιστημών, τεχνολογίας και καινοτομίας  STEAM, καλούνται να παραδώσουν μαζί με το χαρτί της δήλωσης προτίμησης, ένα κείμενο (όσης έκτασης επιθυμούν) στο οποίο να εξηγούν τον λόγο ή τους λόγους για τους οποίους θέλουν να γίνουν μέλη του. 

 

Τάξεις που μπορούν να συμμετέχουν: Ε’, ΣΤ’

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Αργυρώ Μάνθου, Δημήτρης Ράμμος (Δευτέρα 13:20 ? 15:00)