ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος Πανόπουλος Θεόδωρος Κόρακας
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
A1 Γιαννοπούλου Ευσταθία
A2 Νιχωρίτου Ιωάννα
B1 Τσέρκη Μαρία
B2 Γκανά Βασιλική
Γ1 Καρανταΐρη Ξανθή
Γ2 Αναγνώστου Μαρία
Δ1 Ντούσκου Σταματίνα
Δ2 Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα
Ε1 Λιακοπούλου Σοφία
Ε2 Δεβελέγκα Μαρία
ΣΤ1 Ράμμος Δημήτρης
ΣΤ2 Κοτσιώλης Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Θεόδωρος Κόρακας
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πηνελόπη Μικέλη – Αλεξάνδρα Μπακάλη – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Αγγελική Λαδά – Ευδοξία Παπαδοπούλου – Μαρία Ρέλλια
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κοράκη Αναστασία
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τσόπελα Βασιλική
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αγλαΐα Λακίδου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αγγελική Θεοδόση – Ευαγγελία Πετράκη    Εργαστήριο Πληροφορικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Θεοδώρα Τζακώστα
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β Ντάλντου Σταματίνα
Γ-Δ Μιχαηλίδου Μαρία
Ε-ΣΤ Τζακώστα Θεοδώρα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική- Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λακίδου Αγλαΐα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεοδόση Αγγελική- Πετράκη Ευαγγελία   Εργαστήριο Πληροφορικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Παπασιμάκη Αικατερίνη
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β-Γ-Δ Παπασιμάκη Αικατερίνη
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική – Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λακίδου Αγλαΐα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πετράκη Ευαγγελία  Εργαστήριο Πληροφορικής