ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος Πανόπουλος Θεόδωρος Κόρακας
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
A1 Τσέρκη Μαρία
A2 Παπασιμάκη Αικατερίνη
B1 Γιαννοπούλου Ευσταθία
B2 Μάνθου Αργυρώ
Γ1 Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα
Γ2 Ράμμος Δημήτριος
Δ1 Καρανταΐρη Ξανθή
Δ2 Δεβελέγκα Μαρία
Ε1 Ντούσκου Σταματρίνα
Ε2 Κοτσιώλης Ιωάννης
ΣΤ1 Λιακοπούλου Σοφία
ΣΤ2 Γκανά Βασιλική
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Θεόδωρος Κόρακας
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πηνελόπη Μικέλη – Αλεξάνδρα Μπακάλη – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Αγγελική Λαδά – Ευδοξία Παπαδοπούλου – Μαρία Ρέλλια
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κοράκη Αναστασία
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Καούνα Φωτεινή
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Αγλαΐα Λακίδου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αγγελική Θεοδόση – Ευαγγελία Πετράκη    Εργαστήριο Πληροφορικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Θεοδώρα Τζακώστα
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β Ντάλντου Σταματίνα
Γ-Δ Τζακώστα Θεοδώρα
Ε-ΣΤ Μιχαηλίδου Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική- Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λακίδου Αγλαΐα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεοδόση Αγγελική- Πετράκη Ευαγγελία   Εργαστήριο Πληροφορικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Παπασιμάκη Αικατερίνη
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β-Γ-Δ Μπουρού Αργυρώ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Δελή Ερμιόνη – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική – Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λακίδου Αγλαΐα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πετράκη Ευαγγελία  Εργαστήριο Πληροφορικής