ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Βασίλειος Πανόπουλος Θεόδωρος Κόρακας
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
A1 Τσέρκη Μαρία
A2 Παπασιμάκη Αικατερίνη
B1 Γιαννοπούλου Ευσταθία
B2 Μάνθου Αργυρώ
Γ1 Αναγνωστοπούλου Κωνσταντίνα
Γ2 Ράμμος Δημήτριος
Δ1 Καρανταΐρη Ξανθή
Δ2 Δεβελέγκα Μαρία
Ε1 Ντούσκου Σταματρίνα
Ε2 Κοτσιώλης Ιωάννης
ΣΤ1 Λιακοπούλου Σοφία
ΣΤ2 Γκανά Βασιλική
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μικέλη Πηνελόπη – Μπακάλη Αλεξάνδρα- Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική- Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κοράκη Αναστασία
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Καουνά Φωτεινή
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  Ηλία – Γεωργιάδου Ιφιγένεια – Εργαστήριο Εικαστικών
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μαμασούκα Ελένη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεοδόση Αγγελική – Πετράκη Ευαγγελία    Εργαστήριο Πληροφορικής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  Βρυώνης Γεώργιος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Θεοδώρα Τζακώστα
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β Ντάλντου Σταματίνα
Γ-Δ Τζακώστα Θεοδώρα
Ε-ΣΤ Μιχαηλίδου Μαρία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ηλία – Γεωργιάδου Ιφιγένεια  – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική- Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μαμασούκα Ελένη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Θεοδόση Αγγελική- Πετράκη Ευαγγελία   Εργαστήριο Πληροφορικής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  Βρυώνης Γεώργιος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Μπουρού Αργυρώ
ΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Α-Β-Γ-Δ Μπουρού Αργυρώ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ Κόρακας Θεόδωρος
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ηλία – Γεωργιάδου Ιφιγένεια – Εργαστήριο Εικαστικών
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Μπακάλη Αλεξάνδρα – Μαράθου Ματίνα
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Λαδά Αγγελική – Παπαδοπούλου Ευδοξία- Ρέλλια Μαρία
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Λακίδου Αγλαΐα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πετράκη Ευαγγελία  Εργαστήριο Πληροφορικής
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ  Βρυώνης Γεώργιος