ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2021-2022)

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1tdr0IF1wlFc-UOKdvT9M-cmHQ7PpjFD-/view?usp=sharing

Για το Τριθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1YQ2LQFRf3U6uYeClG_6hlvd6m56VzDmT/view?usp=sharing

Για το Μονοθέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. δείτε τον σχετικό πίνακα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1Tk_VpGjFvRXqR-vpy8WQlhcI6AUhf9ML/view?usp=sharing

Οι προσωρινοί αυτοί πίνακες θα ανακοινοποιηθούν μετά από ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να αποκλειστούν από την κλήρωση όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

http://theshoalspharmacy.com

Leave a Reply