ΚΛΗΡΩΣΗ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ

Εφόσον ο γονέας/κηδεμόνας επιβεβαιώσει το λάθος και αυτό αφορά αίτηση σε εισαγωγική τάξη σχολείου άλλης βαθμίδας από αυτή που θα φοιτήσει ο υποψήφιος, τότε δίνεται η δυνατότητα η αίτηση να διορθωθεί ως εξής: ο γονέας ή κηδεμόνας που υπέβαλε την αίτηση στέλνει αίτημα με email στο σχολείο ζητώντας η αίτηση να αλλάξει ως προς το σχολείο επιλογής και συγκεκριμένα αντί για το σχολείο που αρχικά είχε επιλεγεί, επιλέγεται το συνδεδεμένο σχολείο της άλλης βαθμίδας.

Αιτήματα που αφορούν αλλαγή σχολείου επιλογής, πέραν της παραπάνω περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν αποσταλεί έως το Σάββατο 19/6/2021 μέχρι τις 24:00 (προς Κυριακή).

Οι γονείς/κηδεμόνες που οι ίδιοι διαπιστώνουν λάθη στην αίτησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν (ηλεκτρονικά, με email) με το σχολείο επισημαίνοντας το σημείο της αίτησης για το οποίο αιτούνται τη διόρθωση.

Ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22/6/2021 και 10:00 πμ προωθεί όλα τα αιτήματα αλλαγών που έχουν σταλεί στο σχολείο, στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων μέσω του aitiseispps@minedu.gov.gr  . Όσα από τα αιτήματα γίνουν αποδεκτά διορθώνονται στην πλατφόρμα των αιτήσεων από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. ή στην περίπτωση μη συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Σ., των Διευθυντών/ντριών των οικείων σχολικών http://www.slaterpharmacy.com μονάδων, αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του σχολείου  ο πίνακας των υποψηφίων, χωρίς ονόματα, με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης του υποψηφίου, την Τετάρτη 23/6/2021 στις 9:00 πμ, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.».

  1. Η κλήρωση  θα διεξαχθεί  ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στις 16:00.Η κλήρωση θα διενεργηθεί  από τριμελή  Επιτροπή.

Στη διαδικασία παρίσταται συμβολαιογράφος.

Την διαδικασία θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν διαδυκτιακά σε ζωντανή μετάδοση οι Πρόεδροι  των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων.  

Ο σύνδεσμος της παρακολούθησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΠΣ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Πειραματικών Σχολείων.

Leave a Reply