Αποσπάσεις και Προσωρινές Τοποθετήσεις Νεοδιόριστων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού/προσωρινή
τοποθέτηση νεοδιόριστου εκπαιδευτικού ενός (1) διδακτικού έτους για τη κάλυψη κενής θέσης Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://depps.minedu.gov.gr/?p=10697 την πρόσκληση, τον πίνακα κενών θέσεων προς πλήρωση ανά σχολική μονάδα και τον σύνδεσμο υποβολής της αίτησης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 20/08/2021 έως Δευτέρα 23/8/2021 στις 23:59.

Leave a Reply