ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ. (2Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στο 1ο Δωδεκαθέσιο των Ραλλείων Πειραματικών Σχολείων προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

ΤΑΞΗ Β΄: μία (1) θέση- ΚΟΡΙΤΣΙ

ΤΑΞΗ Γ΄: δύο (2) θέσεις -ΚΟΡΙΤΣΙΑ

              τρεις (3) θέσεις – ΑΓΟΡΙΑ

Οι γονείς για να συμμετάσχουν στην κλήρωση οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα εδώ) στη Διεύθυνση του σχολείου ηλεκτρονικά (mail@1dim-peir-peiraia.att.sch.gr) ή διά ζώσης (Αλεξάνδρου 3, Πειραιάς, 18533) από 01-09-2021 έως 07-09-2021.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων, στις 08-09-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, λαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας λόγω COVID 19.

Σε περίπτωση που υπάρξουν νέες κενές θέσεις θα υπάρξει νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply