ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η συμπληρωματική κλήρωση πραγματοποιήθηκε, παρουσία γονέων και σύμφωνα με τη με αριθμ. 58877/Δ6/25.05.2021 Υπουργική Απόφαση, την Τετάρτη 08.09.2021, στις 09.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων των Ραλλείων, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας λόγω COVID.

Οι μαθητές/μαθήτριες που κληρώθηκαν είναι οι εξής:

Β’ ΤΑΞΗ (ΚΟΡΙΤΣΙ)

Αριθμ. Πρωτ. 195

Γ’ ΤΑΞΗ (ΑΓΟΡΙΑ)

Αριθμ. Πρωτ. 193

Αριθμ. Πρωτ. 199

Αριθμ. Πρωτ. 201

Γ’ ΤΑΞΗ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

Αριθμ. Πρωτ. 170

Αριθμ. Πρωτ. 204

Παρακαλούνται οι γονείς των κληρωθέντων μαθητών να παραλάβουν άμεσα από το σχολείο μας Υπηρεσιακό Σημείωμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply