ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2022-2023)

Αφού ενημερωθείτε από τους ανωτέρω προσωρινούς πίνακες, παρακαλείστε οι γονείς/κηδεμόνες να εκτυπώσετε την αίτησή τους από την ιστοσελίδα των αιτήσεων και να ελέγξετε, εκ νέου, προσεκτικά τα στοιχεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος, άμεσα ενημερώνετε σχετικά τη σχολική μας μονάδα με υπεύθυνη δήλωση και τη σχετική διόρθωση μέχρι την Παρασκευή 08 Απριλίου 2022.

Μετά τον τελικό έλεγχο των αιτήσεων από τη Διεύθυνση του σχολείου μας, και εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, την Τετάρτη 13.04.3022 θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των υποψηφίων μαθητών/μαθητριών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply