ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2022-2023)

Για το 1ο Δωδεκαθέσιο Ραλλείων, μπορείτε να δείτε τους κωδικούς των μαθητών/μαθητριών εδώ.

Για το Τριθέσιο Ραλλείων, μπορείτε να δείτε τους κωδικούς των μαθητών/μαθητριών εδώ.

Για το Μονοθέσιο Ραλλείων, μπορείτε να δείτε τους κωδικούς των μαθητών/μαθητριών εδώ.

Οι παραπάνω πίνακες με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχουν ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο γονέας/κηδεμόνας δεν επιθυμεί το παιδί του να φοιτήσει στο Πειραματικό, ενώ βρίσκεται στον πίνακα των επιτυχόντων, παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα με τη Διεύθυνση του σχολείου μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply