ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙ.Σ. ΣΤΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+ “ROBO-GIRLS”

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «RoboGirls: Εmpowering Girls in STEAM through Robotics and Coding» (Grant Agreement Νumber: 2020-1-HR01-KA201-077760), πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς των Ραλλείων πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2021 έως και Φεβρουάριο 2022.

Σε συνέχεια αυτού, το σχολείο μας συμμετείχε στο εργαστήριο ‘Learning-Teaching-Training Activities’, στο ‘Teacher-Training Event’ που πραγματοποιήθηκε στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά στις 19 Μαΐου 2022. Συγκεκριμένα, η επιμορφωτική δραστηριότητα αφορούσε εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό από τον χώρο της εκπαίδευσης των χωρών της κοινοπραξίας του έργου, δηλαδή από την Κροατία (συντονίστρια χώρα), την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα, οι οποίοι παρουσίασαν μέρος του παραγόμενου υλικού (προσομοιώσεις επαγγελμάτων) και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.

Επίσημοι συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας τις παραπάνω χώρες, ήταν οι: κ. Ana Sović Kržić και κ. Dalia Kager από την Κροατία, κ. Nicoletta Pantela, κ. Michaela Protopapa, κ. Alexia Alexandrou και κ. Pavlos Skouroupathis από την Κύπρο, κ. Patrick Conlon και κ. Laura Hyland από την Ιρλανδία, κ. Isabel Alvarez Testillano και κ. Mariano Sanz Prieto από την Ισπανία, κ. Nikolitsa Nifora και κ. Evangelos Lytsioulis από την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πλαισιώθηκαν από τα μέλη της ομάδας έργου της Π.Δ.Ε. Αττικής κ. Χριστίνα Παπαζήση, κ. Παρασκευή Φώτη και κ. Ματθαίο Πατρινόπουλο, το μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας κ. Μαρία Κατωπόδη και τον Project Manager, Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γεώργιο Κόσυβα. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν ο Διευθυντής κ. Βασίλειος Πανόπουλος, η Υποδιευθύντρια κ. Μαρία Ρέλλια και ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 κ. Χρήστος Νικολόπουλος.

Leave a Reply