ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι κενές θέσεις για τη συμπληρωματική κλήρωση της 7ης Σεπτεμβρίου 2022, για το 1ο 12θέσιο και το 3θέσιο Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Δωδεκαθέσιο

Ένα (1) κενό για τη Β’ Δημοτικού (αγόρι)

Τρία (3) κενά για τη Δ’ Δημοτικού (2 κορίτσια και 1 αγόρι)

Ένα (1) κενό για την Ε’ Δημοτικού (αγόρι)

Ένα (1) κενό για τη Στ’ Δημοτικού (αγόρι)

Τριθέσιο

Ένα (1) κενό για την Ε’ Δημοτικού (κορίτσι)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙ.Σ.

Leave a Reply