ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ  KAI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ KI ΕΓΩ!

Στο  πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όλων των μαθητών για τις φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός), θα πραγματοποιηθούν κατά τον μήνα Μάρτιο και ανά τάξη/τμήμα, ενημερωτικές συναντήσεις. H κα Εβίνα Λιοσάτου, μητέρα μαθήτριας του σχολείου μας, πρόκειται να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά ώστε να αντιληφθούν ότι οι καταστροφές είναι μέρος της φύσης, μέσω διαδραστικού παιχνιδιού και κατασκευών, καθώς επίσης και μέσω της συμμετοχής τους σε μια άσκηση ετοιμότητας σεισμού. Η εν λόγω δράση έχει ήδη υλοποιηθεί στο τμήμα Β1 με μεγάλη επιτυχία και ενδιαφέρον από την μεριά των παιδιών.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της βιωματικής δράσης είναι οι ακόλουθοι:

  1. Σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι είναι οι φυσικές καταστροφές και να τις αναγνωρίζουν
  2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, οι μαθητές να είναι σε θέση να αντιδράσουν σε περίπτωση ενός σεισμού και να παρουσιάσουν τις επιπτώσεις μιας φυσικής καταστροφής.
  3. Σε επίπεδο αντιλήψεων, οι μαθητές να είναι σε θέση να αποδεχθούν ότι οι φυσικές καταστροφές είναι μέρος του κύκλου ζωής και της εξέλιξης του πλανήτη μας, καθώς επίσης και να συνεργαστούν/προετοιμαστούν για παραμείνουν ασφαλείς.

Η δράση «ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ ΚΙ ΕΓΩ!» αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου προγράμματος εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», με κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0010956847, το οποίο είναι ενταγμένο στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2024-2020, που υλοποιείται και από την κ. Εβίνα Λιοσάτου ως επιστημονικό προσωπικό,  με την εποπτεία του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας στα σχολεία της Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η κ. Λιοσάτου είναι πολιτικός μηχανικός με εξειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών, διαθέτοντας σημαντική επιστημονική εμπειρία, αλλά και εμπειρία πεδίου. Στην χώρα μας, ως μέλος υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών συμμετέχει στις επιχειρήσεις αποκατάστασης σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές εδώ και 20 έτη. Είναι επισκέπτης ομιλήτρια σε ΑΕΙ της χώρας μας και σε άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πρόληψη και το μετριασμό των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής, που αποτελούν και αντικείμενο των διδακτορικών της σπουδών.

Η δράση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων των Ραλλείων, ενώ υποστηρίζεται και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας. Ευχαριστούμε θερμά την κ. Λιοσάτου για την υλοποίηση της δράσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply