ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο κατευθύνσεις) μόνο στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Για τη διαδικασία εισαγωγής δείτε το ακόλουθο έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/1g4SboD4_V45C06ZYfSNolK47q4zHmm6Z/view?usp=sharing

Για τον κατάλογο των καλλιτεχνικών γυμνασίων και τη σχετική αίτηση συμμετοχής δείτε ΕΔΩ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply