ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024, οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 2 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 14:00 υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α.

Για τη διαδικασία εισαγωγής στην Α’ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 δείτε το ακόλουθο έγγραφο:

https://drive.google.com/file/d/1n9uNocEnV1HDEYJBuLj62fSyan02tXrZ/view?usp=sharing

Για τον κατάλογο με τα Μουσικά Σχολεία και την αίτηση συμμετοχής δείτε ΕΔΩ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply