ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελικοί κατάλογοι υποψηφίων μαθητών/μαθητριών για συμμετοχή στην κλήρωση της Α’ Τάξης, ανά σχολείο, είναι οι ακόλουθοι:

1Ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1GRHycn1q6q3xCYFygITannOELSKkzVOS/view?usp=sharing

ΤΡΙΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1e_Tus3fVWOwnEv5pnhRuuOLORKuEIPd0/view?usp=sharing

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ

https://drive.google.com/file/d/1f2fIERfX1HjKMXUqbXkN0ZcW4RBitPIQ/view?usp=sharing

Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από την ΔΕΠΠΣ την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Leave a Reply