ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ