Εφαρμογή πιλοτικής δράσης iPad Project  στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Με τον χαιρετισμό της Γενικής Γραμματέως Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής ξεκίνησε η  έναρξη της επιμόρφωσης για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων την 9η Οκτωβρίου 2020.

Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, Σίσσυ Γκίκα, απηύθυνε χαιρετισμό στην Εισαγωγική Συνεδρία του Επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 των Γ’ & Δ’ τάξεων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων, τα οποία, στο πλαίσιο του ρόλου τους ως νησίδων πειραματικής εφαρμογής πρωτοποριακών προγραμμάτων, συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων.

Στην ομιλία της η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα για χρήση iPads στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία είναι εξέχουσας σημασίας, καθώς συμβάλλειστον πληρέστερο τεχνολογικό και πληροφορικό γραμματισμό, και στην καλλιέργεια των ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του 21ου αιώνα.Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενισχύει τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση, ενδυναμώνει την κριτική σκέψη και δημιουργεί προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και εμπέδωσης των διδασκόμενων εννοιών με τρόπο ευχάριστο, σύγχρονο και ελκυστικό.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας τόνισε την αξία της επιμορφωτικής αυτής δράσης ως ενός εξαιρετικού παραδείγματος οργανωμένης κοινότητας μάθησης, που στοχεύει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς και ως ενός μέσου διάχυσης καλών πρακτικών σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και, τέλος, ευχαρίστησε τόσο τους Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων που αγκάλιασαν το εγχείρημα από την πρώτη στιγμή, όσο και όλους τους συντελεστές του προγράμματος και τους δωρητές των συσκευών στα σχολεία μας.

Από το δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στη διαδικασία της επιμόρφωσης  συμμετέχει ως επιμορφωτής η εκπαιδευτικός του σχολείου μας Μάνθου Αργυρώ (ΠΕ70).

Οι τάξεις και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι:

Γ’ Τάξη: Καρανταϊρη Ξανθή (Γ1) – Μάνθου Αργυρώ (Γ2)

Δ’ Τάξη: Κότσιφα Ειρήνη-Πασκουαλίτα (Δ1) – Κορακή Άννα (Δ2)

ΓΔ Τριθεσίου: Δεβελέγκα Μαρία

Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί υλοποιούν τη διδασκαλία iPad 1:1 στο σχολείο μας από το σχολικό έτος 2020 – 2021.

ΙΕΠ: Εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σχολικό Έτος: 2020-2021

Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.7/86136/ΓΔ4 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (Δωδεκαθέσιο, Τριθέσιο, Μονοθέσιο) έχουν οριστεί, μεταξύ 218 σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην υποχρεωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021. Σκοπός των εργαστηρίων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες. Συγκεκριμένα, βασικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια:

 1. Δεξιοτήτων μάθησης
 2. Δεξιοτήτων ζωής
 3. Δεξιοτήτων της τεχνολογίας και της επιστήμης
 4. Δεξιοτήτων του νου.

Το εν λόγω πρόγραμμα έρχεται να αντικαταστήσει την Ευέλικτη Ζώνη στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων καλούνται να επιλέξουν κάποιο-α τμήμα/τα με τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν, συνεπικουρώντας με τις ιδέες τους τα projects των μαθητών σε όλες τις θεματικές ενότητες, ανταποκρινόμενοι στο γενικότερο όραμα του σχολείου μας που αποτυπώθηκε ως εξής:

Το όραμα του σχολείου οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο μέλλον.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1ος Άξονας: Ζω Καλύτερα – Ευ Ζην

Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Μαθήματα ζωής και αγωγής της υγείας

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Διατροφή
 2. Ψυχική Υγεία
 3. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
 4. Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική ασφάλεια
 5. Πρόληψη από εξαρτήσεις.

Λέξεις κλειδιά: υγιεινή ζωή και διατροφή, πρόληψη και προστασία από εξαρτήσεις, αυτομέριμνα και ψυχική υγεία, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ασφάλεια στο δρόμο, οδική ασφάλεια, ασφάλεια στα σπορ, στο σπίτι, στην πλοήγηση και στη χρήση διαδικτύου, πρώτες βοήθειες, διασώστες, ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας και ευαλωτότητας.

2ος Άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον

Φροντίζω το Περιβάλλον – Περιβάλλον

Άναψε πράσινο για τον πλανήτη

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Οικολογική Συνείδηση
 2. Κλιματική Αλλαγή
 3. Πρόληψη και Προστασία από τις Φυσικές Καταστροφές
 4. Παγκόσμια Φυσική Κληρονομιά και Αειφορία
 5. Πολιτιστική κληρονομιά

Λέξεις κλειδιά: κλίμα, κλιματική αλλαγή, οικολογική συνείδηση, ανακύκλωση, τεχνολογία περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη, φυσικές καταστροφές: πρόληψη & προστασία, παγκόσμια κληρονομιά, φιλοζωία, τα δικαιώματα των ζώων, και αειφορία.

3ος Άξονας: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Κάνε πράξη τη συνεργασία και την προσφορά

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη
 2. Εθελοντισμός
 3. Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα

Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ανθρώπινα δικαιώματα & αξιοπρέπεια, αλληλοσεβασμός και σεβασμός στη διαφορετικότητα, αντιμετώπιση διακρίσεων, συνεργασία/συνεργατικότητα, φιλανθρωπία, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική ευθύνη, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπερίληψη στην εκπαίδευση, δημοκρατία, δημοκρατική παιδεία και παράδοση, σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός.

4ος Άξονας: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Χτίσε νέες ιδέες, δώσε νέες λύσεις

Περιλαμβάνονται προγράμματα στους παρακάτω τομείς:

 1. Δημιουργώ, καινοτομώ, επιχειρώ
 2. STEM/ STEAM
 3. Pομποτική
 4. Επιχειρηματικότητα
 5. Νέες Τεχνολογίες
 6. Γνωριμία με επαγγέλματα

Λέξεις κλειδιά: δημιουργική διαδικασία, δημιουργική σκέψη, οργανωτική ικανότητα και προγραμματισμός, εικονική επιχείρηση, νεανική επιχειρηματικότητα, επαγγέλματα του μέλλοντος, οικονομικός αλφαβητισμός, οικονομία και ηθική, φορολογική συνείδηση, κοινωνική ευθύνη, ψηφιακά περιβάλλοντα/ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα, ψηφιακές δεξιότητες, καινοτομία, νέες επαγγελματικές δεξιότητες, προσωπικότητα και επαγγελματική ταυτότητα.

ΙΕΠ: Πιλοτική Εφαρμογή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Σχολικό Έτος: 2017-2018

Το 1ο Δωδεκαθέσιο των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. συμμετείχε στην υλοποίηση της Δράσης «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση».

Συμμετοχή στην Μαθητική Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2018 “Πλανήτης 2030”

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων (Τάξεις: Β2, Γ1 και Μονοθέσιο) συμμετείχαν στη Μαθητική Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2018 με τίτλο “Πλανήτης 2030”, μια εκστρατεία που διοργανώνεται από την Action Aid.

Στόχος της φετινής δράσης ήταν η ενημέρωση και δράση για τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

CLILing History: A Visual Trip to the Paths of Mythology! CLIL στην Ιστορία: Ένα Οπτικοποιημένο Ταξίδι στα Μονοπάτια της Μυθολογίας
Μαρία Ρέλλια, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

Τάξη / Τμήμα: Γ2

Σχολικό Έτος: 2016-2017

Η μέθοδος CLIL (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας), που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια ως γενικός όρος από διάφορους ερευνητές και επαγγελματίες, αναφέρεται σε εκείνα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στα οποία μια άλλη γλώσσα, διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών, χρησιμοποιείται ως μέσο διδασκαλίας τους. Σήμερα, η μέθοδος αυτή έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και η εφαρμογή της έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμη σε τάξεις όπου οι μαθητές δεν είναι φυσικοί ομιλητές της γλώσσας της κοινότητας.

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL στην Γ Τάξη Δημοτικού, για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας/Μυθολογίας στην Αγγλική γλώσσα. Οι σχετικές διδασκαλίες σχεδιάστηκαν, σταδιακά, από την εκπαιδευτικό Αγγλικής γλώσσας, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό του τμήματος, με προσαρμογή του αντίστοιχου υλικού στο σχολικό εγχειρίδιο των μαθητών. Βασικοί στόχοι είναι η εκμάθηση ενός σχολικού αντικειμένου (Ιστορία/Μυθολογία) με χρήση της τεχνολογίας και άλλων πηγών πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο και η βελτίωση του επιπέδου των μαθητών στην Αγγλική γλώσσα.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν οκτώ (8) μήνες, καθ’ όλο το σχολικό έτος 2016-2017 και η διδασκαλία αφορά σε μία (1) διδακτική ώρα την εβδομάδα. Γίνεται χρήση εργαλείων WEB 2.0 για την παραγωγή και την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και σχετικών οπτικοποιημένων αποσπασμάτων (videos) από το διαδίκτυο. Η μέθοδος εργασίας είναι ομαδοσυνεργατική, οι μαθητές δηλαδή εργάζονται σε μικρές ομάδες για την παραγωγή του υλικού και την εκπόνηση των σχετικών δραστηριοτήτων. Εμφανώς, η εν λόγω διδασκαλία έχει χαρακτήρα διαθεματικό αφού σε αυτή εμπλέκονται η Ιστορία/Μυθολογία, η Γλώσσα, η Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά), η Πληροφορική / ΤΠΕ, τα Εικαστικά.

Για να μπείτε στο blog του CLILing Mythology πατήστε εδώ

Συμμετοχή στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch Game

Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία συμμετείχαν στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Παιχνιδιού στο Scratch, για το σχολικό έτος 2016-2017, με το έργο Hi Tech Μύθοι: Οδύσσεια.

Συμμετοχή στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Οι μαθητές των Ραλλείων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων συμμετείχαν στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Απρίλιο του 2017.

Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. “Αποδοχή με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Σχολικά Έτη: 2016-2017, 2017-2018

Μετά από σχετικό υπόμνημα της εκπαιδευτικού ΠΕ70/ΠΕ08 Δελή Ερμιόνης, ορίστηκε το πλαίσιο (σκοπός, στόχοι, θεματολογία, αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος συνδιδασκαλίας ευάριθμης ομάδας αυτιστικών παιδιών με το τμήμα Ε1 των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ.) και ακολούθως τέθηκε σε εφαρμογή Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά. Το πρόγραμμα αφορά στην επίσκεψη και τη διδασκαλία των αυτιστικών παιδιών στο Εργαστήριο Εικαστικών των Ραλλείων, μία διδακτική ώρα μαζί με τους μαθητές και της εκπαιδευτικό της τάξης Ε1 και με τη συνοδεία ειδικού προσωπικού για τα αυτιστικά παιδιά αντίστοιχα.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνεκπαίδευσης θεωρείται βέλτιστη διδακτική πρακτική, αποτελώντας “όχημα” για την άρση των στερεοτύπων και οδηγεί στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της ετερότητας.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε κατά ένα ακόμη σχολικό έτος (2017-2018), με την επίσκεψη και τη διδασκαλία ευάριθμης ομάδας αυτιστικών παιδιών στο Εργαστήριο Μουσικής των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ., μία φορά την εβδομάδα και για μία διδακτική ώρα με τους μαθητές της Στ1 τάξης.

Virtual eClass

Σχολικό Έτος: 2013-14

Διασχολική συνεργασία Ευρωπαϊκών σχολικών μονάδων υπό την αιγίδα του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας (RCEL) Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ψηφιακό εγγραμματισμό και την προώθηση της επικοινωνίας μέσω της Αγγλικής γλώσσας.

Τμήματα κοινότητας μάθησης: Στ1. Στ2, Ε-Στ 3/θ

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:  Λαδά Αγγελική, Παπαδοπούλου Ευδοξία

http://virtualeclass2013.blogspot.com/