ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018-2019

Εγχειρίδιο Αγγλικής Γλώσσας: Glossary and Grammar (Δ’ Δημοτικού)

Λαδά Αγγελική, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Για να “κατεβάσετε” το βιβλίο πατήστε πάνω στην εικόνα.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ: 2016-2017 & 2017-2018

Εγχειρίδιο Αγγλικής Γλώσσας: Vocabulary and Grammar (Ε’ Δημοτικού)

Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Το  «Εγχειρίδιο Αγγλικής Γλώσσας για την Ε’ Δημοτικού» έχει ως στόχο να αποτελέσει συμπλήρωμα του υπάρχοντος σχολικού εγχειριδίου Αγγλικής Γλώσσας. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εγχειρίδιο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ανά κεφάλαιο:

  • Γλωσσάριο (Glossary) με τις βασικές λέξεις/φράσεις της διδακτικής ενότητας
  • Τη γωνιά της γραμματικής (Grammar Corner) με πίνακες, παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης των αντίστοιχων γραμματικών φαινομένων
  • Επαναληπτικές ασκήσεις εμπέδωσης του λεξιλογίου (Revision)

Για να “κατεβάσετε” το βιβλίο πατήστε πάνω στην εικόνα.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017

Εγχειρίδια Αγγλικής Γλώσσας: «Alpha English», «Beta English», «Magic Book 2 Glossary and Grammar»

Λαδά Αγγελική – Παπαδοπούλου Ευδοξία – Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας

Τρία διαφορετικά εγχειρίδια/βοηθήματα, στηριγμένα στο υλικό του ΠΕΑΠ, για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στις τάξεις Α, Β και Γ Δημοτικού. Για να “κατεβάσετε” κάθε βιβλίο, πατήστε πάνω στην αντίστοιχη εικόνα.

ISBN: 978-618-82571-1-5 ISBN: 978-618-82571-2-2 ISBN: 978-618-82571-3-9

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΜΟΝΤΕΛΟ TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDING (ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ)

Μαράθου Σταματία – Μικέλη Πηνελόπη – Μπακάλη Αλεξάνδρα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2015-2016

«CLILing the Environment»

Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Το βιβλίο «CLILing the Environment» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διδασκαλία περιεχομένου (Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού) μέσω μίας ξένης γλώσσας (Αγγλικά), καθώς και την εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας μέσω ενός σχολικού διδακτικού αντικειμένου (Μελέτη Περιβάλλοντος). Η βάση του CLIL είναι ότι ένα σχολικό διδακτικό αντικείμενο μπορεί να διδαχθεί σε μία γλώσσας διαφορετική από τη μητρική γλώσσα των μαθητών. Η γλώσσα ενσωματώνεται έτσι στο ευρύτερο πρόγραμμα σπουδών και η γνώση της αποτελεί το μέσο για την εκμάθηση περιεχομένου, μέσα από πραγματικές, ρεαλιστικές καταστάσεις.

Για να “κατεβάσετε” το βιβλίο, πατήστε πάνω στο εξώφυλλο.

ISBN: 978-618-82571-0-8

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ: 2014-2015 & 2015-2016

«Εικονογραφημένο Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας για την Α’ και Β’ Δημοτικού»

Πετράκη Ευαγγελία, Εκπ/κός Πληροφορικής

Ρέλλια Μαρία, Εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας

ISBN: 978-618-82571-4-6
Μπορείτε να “κατεβάσετε” το λεξικό κάνοντας κλικ στην παραπάνω φωτογραφία.

Το «Εικονογραφημένο Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας για την Α’ και Β’ Δημοτικού» είναι ένα παιδαγωγικό ψηφιακό λεξικό, το οποίο έχει ως στόχο του να βοηθήσει τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου να εξοικειωθούν με το αγγλικό αλφάβητο, να κατακτήσουν βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου και να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με το λεξικό και τις ιδιαιτερότητές του, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα του ψηφιακού εγγραμματισμού και της εξοικείωσής τους  με τη χρήση των ΤΠΕ. Η απόδοση των σημασιών των λέξεων με εικόνες, η οργάνωσή τους σε θεματικές ενότητες και κυρίως οι λεξιλογικές ασκήσεις και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτό δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το λεξικό τόσο ως ατομικό εργαλείο μελέτης κάθε μαθητή, όσο και μέσα στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας.

Η μορφή του λεξικού είναι ελκυστική προς τους μαθητές και παιγνιώδης. Εμπεριέχονται εικονογραφημένες λέξεις, χωρισμένες σε θεματικές ενότητες. Οι εικόνες είναι ζωγραφιές με έντονα χρώματα, προϊόν εργασίας των ίδιων των μαθητών στο εργαστήριο της Πληροφορικής και στην τάξη των Αγγλικών, που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των παιδιών της ηλικίας αυτής. Το πολυτροπικό υλικό του λεξικού μπορεί να υποστηρίξει τις ανοιχτές μορφές διδασκαλίας και την πολυτροπική έκφραση των παιδιών.

Το λημματολόγιο του λεξικού έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, στους οποίους και απευθύνεται. Για το λόγο αυτό, το λημματολόγιο έχει προκύψει από την αποδελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και άλλων βιβλίων που προορίζονται για παιδιά της ίδιας ηλικίας. Οι ορισμοί των λέξεων δίνονται με εικόνες, προϊόν της εργασίας των μαθητών των τάξεων Α’ (Α2 και Α 1/θ&3/θ) και Γ’ 1/θ&3/θ του σχολείου μας.

Το λεξικό περιλαμβάνει εικονογραφημένα λήμματα, για την επιλογή των οποίων στηριχθήκαμε στην ηλικία, το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών και την καθαρά αισθητική λειτουργία που επιτελεί η εικονογράφηση, καθώς επίσης και εικονογραφημένους θεματικούς πίνακες. Αναφέρουμε ενδεικτικούς τίτλους όπως η καθημερινή επικοινωνία, οι άνθρωποι, η οικογένεια, τα τρόφιμα /ποτά, τα ρούχα, τα χρώματα, το ανθρώπινο σώμα, η κατοικία, τα μέσα μεταφοράς, ο χρόνος, το κλίμα/ο καιρός, το σχολείο, τα επαγγέλματα, ο ελεύθερος χρόνος, ο αθλητισμός, τα ζώα, τα χρώματα, οι αριθμοί, τα βασικά μέρη ενός υπολογιστή, λέξεις που αφορούν στο διαδίκτυο, βασικές λέξεις που αφορούν στη χρήση ενός Η/Υ κ.ά. Κάθε ενότητα λειτουργεί αυτοτελώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες.

Στο λεξικό υπάρχει η κατάλληλη μορφοποίηση και διάταξη που διευκολύνει τη χρήση του από τα παιδιά και παρέχονται εργαλεία (π.χ. παιχνίδια), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωσή των μαθητών με το αγγλικό αλφάβητο αλλά και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.

Η οργάνωση των ασκήσεων ακολουθεί τα τρία βασικά στάδια διδασκαλίας του λεξιλογίου, δηλαδή την πρόσληψη, την εμβάθυνση και την παραγωγή. Οι τύποι των ασκήσεων που προτείνονται ανήκουν σε τρείς κατηγορίες: α) ασκήσεις κατανόησης, β) ασκήσεις παραγωγής, γ) ασκήσεις ορθογραφίας.

Τέλος, στις πρώτες σελίδες του λεξικού περιλαμβάνονται οδηγίες και ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς.