ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2020-2021

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

«English Through Music: Let’s ST(R)EAM!»: Πολιτιστικό πρόγραμμα, με θέμα τον συνδυασμό της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Αγγλικά) με τη Μουσική, μέσω της προσέγγισης STREAM (διαθεματική προσέγγιση της γνώσης). Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Νικολόπουλος Χρήστος (ΠΕ70) – Παπάς Νείλος (ΠΕ79) – Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06). Τάξη εφαρμογής: Ε2

«Let’s STEAM: European Harbours – Piraeus»: Πολιτιστικό πρόγραμμα, με θέμα την ιστορία/σημασία του σημαντικότερου ελληνικού λιμανιού (Πειραιάς) , καθώς και την εισαγωγή των μαθητών στη Μηχανική και τις Τέχνες, τις Γλώσσες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (STEAM) μέσω ενός διαθεματικού προγράμματος (συνδυασμός Φυσικών Επιστημών, Ξένης Γλώσσας, Ιστορίας, Γεωγραφίας). Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Νικολόπουλος Χρήστος (ΠΕ70) – Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06). Τάξη εφαρμογής: Ε2

«Είμαστε Διαφορετικοί: Ας γνωριστούμε Καλύτερα!»: Πολιτιστικό πρόγραμμα, με θέμα Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Αγγελική Θεοδόση – Κορακή Άννα. Τάξη εφαρμογής: Δ2

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2018-2019

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

«Sing, dance, move and play: Let’s learn English the fun way!»: Πολιτιστικό πρόγραμμα, που στοχεύει στη βιωματική προσέγγιση του λεξιλογίου, των γλωσσικών μοτίβων και των παραγλωσσικών στοιχείων (π.χ. επιτονισμός) της Αγγλικής Γλώσσας μέσα από βίντεο- και παιχνιδο-τραγούδια (action songs). Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Μαράθου Σταματία (ΠΕ11) – Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06). Τάξη εφαρμογής: Α1

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2015-2016

ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ

«Μουσικές ιστορίες»: Πολιτιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πρωτότυπες αυτοτελείς ιστορίες που ηχογραφήθηκαν για το European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Καρανταϊρη Ξανθή (ΠΕ70) – Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06). Τάξη εφαρμογής: Β2

«Αλλάζοντας το κλίμα στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής»:  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, την ανάληψη δράσης και πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Συνεργάτες εκπαιδευτικοί: Λαδά Αγγελική (ΠΕ06) – Ράμμος Δημήτριος (ΠΕ70) – Ρέλλια Μαρία (ΠΕ06). Τάξη εφαρμογής: Ε1