Τα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα  «Ερευνώντας και προσαρμόζοντας το μοντέλο παρέμβασης αλληλεπίδρασης ενηλίκου – Adult Interactive Style Intervention σε παιδιά με αυτισμό που φοιτούν σε δημοτικά σχολεία στην Αττική, στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και εγκρίθηκε δια του Φ.15/53/27750/Δ1/19-2-2015 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αυτισμού και η αντιμετώπιση ανάλογων περιπτώσεων. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της ημεδαπής και της αλλοδαπής (Erasmus+).