ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΩΡΕΣ
ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ 1ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 10.10.2023– 30.11.2023ΑΒΠρόληψη – Υγεία ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Δόντια γερά και υγιή, τα φροντίζω στη στιγμή»Καζάκης Γεώργιος 2 ώρες Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΓΔΔιατροφή ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Λεξικό καλής Διατροφής»Δεβελέγκα Μαρία 1 ώρα Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΕΣΤΓνωρίζω το σώμα μου ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Αγαπώ και προσέχω το σώμα μου»  Τζακώστα Θεοδώρα 1 ώρα
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΩΡΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01.12.2023 – 02.02.2024ΑΒΑνακύκλωση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « Θάλα-SoS-α χωρίς πλαστικά»  Καζάκης Γεώργιος 2 ώρες Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΓΔΤοπική κληρονομιά ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Οι κινήσεις των άστρων»Δεβελέγκα Μαρία 1 ώρα Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΕΣΤΦυσικές καταστροφές ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ούτε πυρκαγιές ούτε πλημμύρες»  Τζακώστα Θεοδώρα 1 ώρα
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΩΡΕΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 3ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 05.02.2024 – 29.03.2024ΑΒΕθελοντισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής» (HELMEPA)Καζάκης Γεώργιος 2 ώρες Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΓΔΑνθρώπινα Δικαιώματα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ “Έχω δικαιώματα ως παιδί»  Δεβελέγκα Μαρία 1 ώρα Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΕΣΤΑνθρώπινα Δικαιώματα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Σέβομαι κι ενεργώ για τον συνάνθρωπο»Τζακώστα Θεοδώρα 1 ώρα
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣΤΜΗΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΩΡΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 4ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 01.04.2024 – 31.05.2024ΑΒΕπιχειρηματικότητα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης»Καζάκης Γεώργιος 2 ώρες Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΓΔSTEM – Ρομποτική ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ « Κυβερνοασφάλεια»  Δεβελέγκα Μαρία 1 ώρα Πιπικάκης Μιχαήλ 1 ώρα
ΕΣΤΑγωγή Σταδιοδρομίας ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «Διαλέγω επάγγελμα»  Τζακώστα Θεοδώρα 1 ώρα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2020-2021)

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ: 60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 6

Τίτλος: Γίνομαι Ενεργός και Υπεύθυνος πολίτης

Το όραμα της σχολικής μας μονάδας οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο μέλλον.

Ο στόχος της σχολικής μονάδας είναι η δημιουργία Ενεργών και Υπεύθυνων Πολιτών  που θα μπορούν να :

Φροντίζουν το σώμα και το πνεύμα τους

Μεριμνούν για το περιβάλλον και να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα Οικολογίας, Εθελοντισμού και Βιωσιμότητας (άξονες 2&3)

Οραματιστούν το μέλλον τους και να γνωρίσουν επαγγέλματα  που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν.

Φροντίζω το σώμα και το πνεύμα μου

(Διατροφή-Υγιεινή-Ψυχική Υγεία)

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτομέριμνας στους μαθητές μας προκειμένου να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, μα μπορούν να φροντίσουν την ατομική τους υγιεινή και καθαριότητα (με έμφαση στις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω Covid19) καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα και να εξομαλυνθούν οι εντάσεις μεταξύ των μαθητών.

Καλλιέργεια Οικολογικής Συνείδησης

  • Ανίχνευση των οικολογικών συνηθειών και των συμπεριφορών των μελών της σχολικής κοινότητας σε επιμέρους τομείς.
  • Οικολογικό αποτύπωμα μαθητών/τριών και  αποτύπωμα του σχολείου
  • Ζητήματα περιβάλλοντος όπως η κλιματική αλλαγή

Προσφορά στην κοινότητα

  • Εξοικονόμηση πόρων που επιβαρύνουν όπως Ενέργεια, ηλεκτρισμό, τροφή και νερό
  • Ανακύκλωση μπαταριών- Ανακύκλωση Λαμπτήρων σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη
  • Εθελοντικές δράσεις στη γειτονιά του σχολείου, ανταποδοτική ανακύκλωση

Οραματίζομαι το μέλλον

  • Επαγγέλματα που χάθηκαν και  όσα δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια
  • STEM επαγγέλματα, και επαγγέλματα του μέλλοντος με βάση τις ανάγκες του πλανήτη
  • Ορθολογική διαχείριση πόρων και κοινωνική ευαισθησία για τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Σχετικά έγγραφα

Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.94236/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021

Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.ΠΑΙ.Θ.με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021

Κατανομή των ωρών και την ανάθεση προγραμμάτων καλλιέργειας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Βασικός σκοπός των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες. Επιμέρους στόχους αποτελούν η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, καθώς και η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

Σχετικά έγγραφα

Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ.94236/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 3567/Β/4-8-2021

Εγκύκλιος Εφαρμογής Υ.ΠΑΙ.Θ.με αρ. πρωτ. 103235/ΓΔ/24-08-2021

Κατανομή των ωρών και την ανάθεση προγραμμάτων καλλιέργειας των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων»