ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2020-2021)

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ: 60

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 6

Τίτλος: Γίνομαι Ενεργός και Υπεύθυνος πολίτης

Το όραμα της σχολικής μας μονάδας οικοδομείται στις αξίες της συμμετοχικότητας, της δημιουργίας, της δράσης και της συμπερίληψης. Το σχολείο, ως μια κοινότητα μάθησης, αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με σκοπό τη δημιουργία και διάχυση της γνώσης, την ευαισθητοποίηση σε κρίσιμους τομείς της ανθρώπινης ζωής και τη ανάπτυξη ενεργών πολιτών στο μέλλον.

Ο στόχος της σχολικής μονάδας είναι η δημιουργία Ενεργών και Υπεύθυνων Πολιτών  που θα μπορούν να :

Φροντίζουν το σώμα και το πνεύμα τους

Μεριμνούν για το περιβάλλον και να είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα Οικολογίας, Εθελοντισμού και Βιωσιμότητας (άξονες 2&3)

Οραματιστούν το μέλλον τους και να γνωρίσουν επαγγέλματα  που υπάρχουν ή μπορεί να δημιουργηθούν.

Φροντίζω το σώμα και το πνεύμα μου

(Διατροφή-Υγιεινή-Ψυχική Υγεία)

  • Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτομέριμνας στους μαθητές μας προκειμένου να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, μα μπορούν να φροντίσουν την ατομική τους υγιεινή και καθαριότητα (με έμφαση στις οδηγίες του ΕΟΔΥ λόγω Covid19) καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, προκειμένου να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα και να εξομαλυνθούν οι εντάσεις μεταξύ των μαθητών.

Καλλιέργεια Οικολογικής Συνείδησης

  • Ανίχνευση των οικολογικών συνηθειών και των συμπεριφορών των μελών της σχολικής κοινότητας σε επιμέρους τομείς.
  • Οικολογικό αποτύπωμα μαθητών/τριών και  αποτύπωμα του σχολείου
  • Ζητήματα περιβάλλοντος όπως η κλιματική αλλαγή

Προσφορά στην κοινότητα

  • Εξοικονόμηση πόρων που επιβαρύνουν όπως Ενέργεια, ηλεκτρισμό, τροφή και νερό
  • Ανακύκλωση μπαταριών- Ανακύκλωση Λαμπτήρων σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη
  • Εθελοντικές δράσεις στη γειτονιά του σχολείου, ανταποδοτική ανακύκλωση

Οραματίζομαι το μέλλον

  • Επαγγέλματα που χάθηκαν και  όσα δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια
  • STEM επαγγέλματα, και επαγγέλματα του μέλλοντος με βάση τις ανάγκες του πλανήτη
  • Ορθολογική διαχείριση πόρων και κοινωνική ευαισθησία για τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021