Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης : CARDET (Centre for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) και INNOVADE LI Ltd από την Κύπρο, Universidad Autonoma de Madrid από την Ισπανία, The Rural Hub CLG από την Ιρλανδία, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Zagreb από την Κροατία, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding», το οποίο έχει χρονική διάρκεια δύο ετών (2020-2022).

Τα Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών συμμετέχουν στην εν λόγω σύμπραξη ως σχολική μονάδα εφαρμογής / υλοποίησης των δραστηριοτήτων του προγράμματος.

Το έργο RoboGirls επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα STEAM, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες δραστηριότητες, αξιοποιώντας τη ρομποτική και την κωδικοποίηση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων. Επίσης, στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση των κοριτσιών για συμμετοχή στις ψηφιακές τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορούν να ενεργούν και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη ψηφιακή εποχή.

ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
– Βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης των κοριτσιών σε θέματα STEAM, ώστε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν μια σχετική καριέρα στο μέλλον.
– Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να εφαρμόζουν πρακτικές δραστηριότητες STEAM, ακολουθώντας προσεγγίσεις που προωθούν την ισότητα των φύλων, αξιοποιώντας τη ρομποτική και άλλα τεχνολογικά εργαλεία.
– Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ποιοτικό εκπαιδευτικό υλικό για την ενδυνάμωση και την εμπλοκή των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες.
– Ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στις ψηφιακές τεχνολογίες μέσω δραστηριοτήτων που προωθούν την ένταξη και εκπαιδευτικό υλικό σε θέματα ρομποτικής και κωδικοποίησης με αυθεντικά σενάρια εφαρμογής.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί δυναμικό, παιδαγωγικό υλικό, παιχνιδοποιημένα (gamified) εργαλεία και μια σειρά εκπαιδευτικών μαθημάτων και δραστηριοτήτων. Επιπλέον, πραγματοποιούνται εφαρμογές από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, στο πλαίσιο διάχυσης του προγράμματος σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – μεταξύ των οποίων και τα Ράλλεια ΠΕΙ.Σ.

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα “RoboGirls”:
– δημιούργησε έναν Οδηγό για Εκπαιδευτικούς και μια Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και σχεδίων δράσης με στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ίσης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο.
– σχεδίασε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο MOOC με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης στους μαθητές και τις μαθήτριες του ενδιαφέροντος για τις συγκεκριμένες επιστήμες.
– θα συντάξει μια κοινή Έκθεση που θα περιλαμβάνει τις καλές Πρακτικές κάθε χώρας, καθώς επίσης και προτάσεις για εκπαιδευτικούς και συναφείς επαγγελματίες για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

ΕΤΑΙΡΟΙ

  • ΠΔΕ Αττικής
  • Cardet
  • Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
  • Rural Hub
  • INNOVADE LI
  • University of Zagreb

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) είναι κύριο θέμα συζήτησης για εκπαιδευτικούς και ερευνητές τα τελευταία 50 χρόνια και σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, το πεδίο εξακολουθεί να αποτελείται, στην συντριπτική πλειοψηφία του, από άνδρες. Παρόλο που ο τομέας αναπτύσσεται ραγδαία και δημιουργεί εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνο, το ποσοστό των γυναικών σε αυτόν τον τομέα μειώνεται, ενώ προβλέπεται η ΕΕ να έχει έλλειψη ψηφιακά εγγράμματων πολιτών έως το 2020. Γι’ αυτό τον λόγο η Ευρώπη ενθαρρύνει περισσότερες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προστιθέμενη αξία του προγράμματος έγκειται, κατά πρώτον, στην ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών των σχολείων στην όλη διαδικασία και στην ανάδειξη και αξιοποίηση της εμπειρίας τους σε σχέδια δράσης STEM/STEAM. Κατά δεύτερον, στην πιλοτική εφαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με σκοπό την αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους. Και τρίτον, στην ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου/ης στο εκπαιδευτικό υλικό και στην επιμόρφωση μέσω της πλατφόρμας MOOC.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα νέα του προγράμματος Robogirls τόσο από την επίσημη ιστοσελίδα στο λινκ: https://robogirls.eu/el/news όσο και μέσα από την ενότητα του ιστοχώρου της ΠΔΕ Αττικής για το Robogirls.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ – ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικών δράσεων στο σχολείο μας, οι μαθητές/μαθήτριες του τμήματος ΕΣΤ τριθεσίου συζήτησαν, κατά το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, με τον κ. Ηλία Πολίτη, Διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και Ερευνητή/Μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, γονέα μαθητή μας. Ο κύριος Πολίτης συζήτησε με τα παιδιά θέματα σχετικά με το επάγγελμά του και την απαιτούμενη εκπαίδευση, καθημερινές εργασίες που πραγματοποιεί, θέματα σχετικά με την τεχνολογία, την ορολογία κ.λπ. Μίλησε επίσης στα παιδιά για τη σχέση των γυναικών με την τεχνολογία και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με αυτή. Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ένα διαδικτυακό παιχνίδι, κατά το οποίο οι μαθητές μυήθηκαν στη δημιουργία ενός ασφαλούς και ισχυρού κωδικού πρόσβασης καθώς και για θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Πολίτη για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και τη συμβολή του στο έργο μας.

Η υποδιευθύντρια των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. και συντονίστρια της δράσης Robo-Girls

Μαρία Ρέλλια

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ STEM

Αναγνωρίζοντας την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στον χώρο STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και τη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη κοινωνία, εκπονούμε στην Δ τάξη το έργο RoboGirls το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης των νεαρών κοριτσιών, ωθώντας τις να εξετάσουν το ενδεχόμενο μια σχετικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας και να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον του ψηφιακού τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο καλέσαμε τον κύριο Πέτρο Μαρινόπουλο, ηλεκτρολόγο μηχανικό με εξειδίκευση στις Νέες Τεχνολογίες να μας μιλήσει για το επάγγελμα του. Τον ευχαριστούμε θερμά.

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Δ1και Δ2

Ευθαλία Μουχτάρη – Αργυρώ Μάνθου

EMPOWERING GIRLS IN STEAM

https://drive.google.com/file/d/1reOdw_TDOoA7RACPz4qcz6DqrC4txWmz/view

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΔΡΑΣΗ Α1 Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΪΦΕΛ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ STEM

ΔΡΑΣΗ Α2 ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΔΡΑΣΗ A3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΔΡΑΣΗ Α5 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΕΡΙ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΔΡΑΣΗ Α8 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΔΡΑΣΗ Α10 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ SCIENCE WORD PUZZLE

ΔΡΑΣΗ Α29 Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ

Στο πλαίσιο συμμετοχής των Ραλλείων ΠΕΙ.Σ. Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «RoboGirls: Εmpowering Girls in STEAM through Robotics and Coding» (Grant Agreement Νumber: 2020-1-HR01-KA201-077760), πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς των Ραλλείων πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2021 έως και Φεβρουάριο 2022.

Σε συνέχεια αυτού, το σχολείο μας συμμετείχε στο εργαστήριο ‘Learning-Teaching-Training Activities’, στο ‘Teacher-Training Event’ που πραγματοποιήθηκε στα Ράλλεια Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Πειραιά στις 19 Μαΐου 2022. Συγκεκριμένα, η επιμορφωτική δραστηριότητα αφορούσε εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό από τον χώρο της εκπαίδευσης των χωρών της κοινοπραξίας του έργου, δηλαδή από την Κροατία (συντονίστρια χώρα), την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα, οι οποίοι παρουσίασαν μέρος του παραγόμενου υλικού (προσομοιώσεις επαγγελμάτων) και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή στις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες.

Επίσημοι συμμετέχοντες, εκπροσωπώντας τις παραπάνω χώρες, ήταν οι: κ. Ana Sović Kržić και κ. Dalia Kager από την Κροατία, κ. Nicoletta Pantela, κ. Michaela Protopapa, κ. Alexia Alexandrou και κ. Pavlos Skouroupathis από την Κύπρο, κ. Patrick Conlon και κ. Laura Hyland από την Ιρλανδία, κ. Isabel Alvarez Testillano και κ. Mariano Sanz Prieto από την Ισπανία, κ. Nikolitsa Nifora και κ. Evangelos Lytsioulis από την Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πλαισιώθηκαν από τα μέλη της ομάδας έργου της Π.Δ.Ε. Αττικής κ. Χριστίνα Παπαζήση, κ. Παρασκευή Φώτη και κ. Ματθαίο Πατρινόπουλο, το μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας κ. Μαρία Κατωπόδη και τον Project Manager, Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής κ. Γεώργιο Κόσυβα. Το σχολείο μας εκπροσώπησαν ο Διευθυντής κ. Βασίλειος Πανόπουλος, η Υποδιευθύντρια κ. Μαρία Ρέλλια και ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 κ. Χρήστος Νικολόπουλος.