Για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στις δημοκρατικές αξίες αλλά και για την εκπαίδευσή τους στον  ρόλο των ενεργών πολιτών, είναι πολύ σημαντικό η καθημερινότητα του σχολείου μέσα και έξω από τις τάξεις να παρέχει διαρκώς ερεθίσματα και βιώματα που βοηθούν στην κατανόηση της δημοκρατίας ως πράξη. Η ακρόαση των άλλων, η συλλογική λήψη αποφάσεων, η ανάληψη των ευθυνών με σκοπό πάντα τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και των σχέσεων της σχολικής κοινότητας, θα είναι οι στόχοι του Ομίλου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Με οδηγό τα κείμενα Διεθνών Συμβάσεων και με πολύτιμους βοηθούς το θεατρικό παιχνίδι και τα παιχνίδια ρόλων, θα αναζητήσουμε και θα αναδείξουμε θέματα της σχολικής ζωής που επιζητούν λύση. Εκτιμούμε ότι η στάση του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αγωγή της εκπαίδευσης.

Ημέρα: Δευτέρα (13.30-15.00)

Τάξεις που απευθύνεται: Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 15

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κατερίνα Παπασιμάκη