Η Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση αποτελεί  μια  διαδικασία, η  οποία  διαμορφώνει  πολίτες   με  γνώσεις, ευαισθησίες, αξίες, ανάπτυξη-καλλιέργεια ικανοτήτων και  στάσεων, απαραίτητων για την αξία της προσωπικής συμμετοχής στην προστασία του περιβάλλοντος και, ιδιαιτέρως, στην  κατανόηση  της  άμεσης του ανθρώπου με το   φυσικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος Περιβάλλοντος έχει  κύριο  στόχο την  έρευνα  και  λύση  περιβαλλοντικών  προβλημάτων, λαμβάνοντας  υπόψη τα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών,  τις  σχετικές  εμπειρίες  και  γνώσεις  τους  αλλά  και  τις  δυνατότητες  που  προσφέρονται  στον  χώρο  του  σχολείου. Οι μαθητές μελετούν οικολογικά θέματα και, μέσω της βιωματικής προσέγγισης, αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες στη δημιουργία σχολικού κήπου και πράσινης αυλής, παρεμβαίνοντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος του σχολείου. Υιοθετούν στάσεις  ζωής που θα τους κάνουν ενεργούς πολίτες, με αίσθημα  ευθύνης στη  βελτίωση του μικρόκοσμού τους ξεκινώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού τους ή την αυλή του  σχολείου τους. Ο Όμιλος σχεδιάζει να συνεργαστεί με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος euPolis του Δήμου Πειραιά στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Ημέρα: Δευτέρα (13.30-15.00)

Τάξεις που απευθύνεται: Γ’, Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 15

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Τζακώστα