Σκοπός της λέσχης ανάγνωσης είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και η οικοδόμηση της καλής σχέσης των παιδιών με το βιβλίο μέσω της αισθητικής απόλαυσης. Ειδικότερα εστιάζουμε α) στην οικοδόμηση εννοιών και νοημάτων μέσω της αλληλεπίδρασης στην ομάδα με αφορμή λογοτεχνικά κείμενα, β) στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του αναστοχασμού, γ) στην απόκτηση σύνθετων επιπέδων σκέψης και δ) στην βαθύτερη κατανόηση του κειμένου και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα μέλη της λέσχης ανάγνωσης, μέσω συνεργατικών και διαλεκτικών μεθόδων  διδασκαλίας, με εικαστικοκεντρικές προσεγγίσεις καθώς και με παιχνίδια ρόλων, δραματοποίηση, μουσική, δημιουργική γραφή και αφήγηση, θα γνωρίσουν το λογοτεχνικό βιβλίο και θα συνδέουν την ανάγνωσή του με ευχάριστες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στις προθέσεις μας είναι να ασχοληθούμε και με ζητήματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού.

Ημέρα: Παρασκευή (13.30-15.00)

Τάξεις που απευθύνεται: Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 15

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Άννα Κορακή