Η ρομποτική, πέρα από μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα για τα παιδιά, είναι και ένα εργαλείο μέσα από το οποίο οι επιστήμες της Φυσικής, της Τεχνολογίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής και της Πληροφορικής (STEM) προσεγγίζονται με έναν διεπιστημονικό τρόπο, βρίσκοντας ταυτόχρονα και αναφορές στην Τέχνη (STEAM). Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων (δοκιμή και πειραματισμός), η καινοτομία, η διαχείριση έργου, η αλγοριθμική, αναλυτική και συνθετική σκέψη. Η παρουσία του Ομίλου σε εθνικά και διεθνή φεστιβάλ καθώς και η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς αποτελούν μέρος της δημιουργικής δράσης του. Οι καινοτόμες δράσεις-συνεργασίες συνδέονται,  επεκτείνονται και παρουσιάζονται  εντός και εκτός του σχολείου όταν αυτό απαιτείται και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν (Athens Science Festival, Spoudase Festival, Βραδιά του Ερευνητή, Athens Mini Maker Faire Συνέδρια- Roboesl 2016 και Science Festival 2017 στη Φινλανδία).

Σημαντικές δεξιότητες των υποψηφίων μαθητών για τη συμμετοχή τους στον όμιλο θεωρούνται:

1. Το ομαδικό πνεύμα, και 2. Η πολύ καλή γνώση του Scratch. Ο όμιλος και φέτος όπως και τις προηγούμενες χρονιές ενσωματώνοντας τις αρχές της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας, θα στοχεύσει στην κατά το δυνατόν ισοκατανομή των μελών του ως προς το φύλο.

Ημέρα: Πέμπτη (14.15-15.30)

Τάξεις που απευθύνεται: Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 14 – Ο αριθμός συναρτάται με τη φύση του αντικειμένου και τη διαθεσιμότητα ρομποτικών πακέτων.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αγγελική Θεοδόση