Η ρητορική αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου, διδάσκει ευγλωττία, συλλογισμούς και επιχειρήματα. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο ανάπτυξης της ελεύθερης κριτικής σκέψης και αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας του λόγου μέσα από τα Αναλυτικά Προγράμματα. Ο όρος φιλοσοφία σημαίνει «αγάπη για τη σοφία» και οι απαρχές της πηγάζουν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Σκοπός του ομίλου, υπό αυτό το πρίσμα, είναι οι μαθητές να διδαχθούν και να αξιοποιήσουν τη δυναμική των επιχειρημάτων με οδηγό την αρχαία ελληνική σκέψη, τον διάλογο και την ενεργητική ακρόαση, προσεγγίζοντας ποικίλες θεματικές ενότητες. Επιπλέον, αναμένεται οι μαθητές να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, να προβληματιστούν και να συλλογιστούν κριτικά ποικίλα ζητήματα, να εξοικειωθούν με βιωματικό τρόπο με τεχνικές λόγου και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσω της συνεχούς έκθεσής τους στο κοινό. Ταυτόχρονα σκοπός είναι να μάθουν να συνεργάζονται, να σέβονται δημιουργικά την ετερότητα και να εφαρμόζουν την επιχειρηματολογία και τους κανόνες διαλόγου που διδάχθηκαν, προσπαθώντας να επιλύσουν ειρηνικά τις συγκρούσεις που προκύπτουν μεταξύ των συμμαθητών τους.

Ημέρα: Τετάρτη (14.15-15.30)

Τάξεις που απευθύνεται: Δ’, Ε’, Στ’

Αριθμός μαθητών/τριών: 15

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αργυρώ Μπουρού